Monthly Archives: Sierpień 2016

Optymalizacja powierzchni magazynu

Sekretem sprawnej dystrybucji towarów jest właściwie prowadzona gospodarka magazynowa. Co więcej, efektywne i umiejętne zarządzanie magazynem wiąże się z optymalizacją pracy. Wpływ na to ma odpowiednie rozmieszczenie towaru i właściwe zarządzanie fizyczną powierzchnią magazynu.

shelves in the warehouseO stopniu optymalizacji procesów magazynowych w polskich przedsiębiorstwach świadczą odpowiedzi kierowników magazynów na pytanie czy w ich magazynach znajdują się specjalne miejsca na towary szybko rotujące. Odpowiedź twierdząca padła z ust 44% kierowników, co świadczy o tym, że znaczna część zarządzających magazynami planuje rozkład towaru w sposób gwarantujący skrócenie złożenia zamówień.

Kierownicy, którzy odpowiedzieli „Nie” albo nie posiadają towarów szybko rotujących (w co trudno wierzyć), albo niezbyt dobrze prowadzą swoją gospodarkę magazynową. Rada dla nich jest jedna – warto zadbać o prawidłowe zagospodarowanie przestrzeni magazynowej, ponieważ to przyspieszy komplementację zleceń magazynowych i przyczyni się do rozwoju firmy. Najprostszym i jednocześnie najskuteczniejszym rozwiązaniem jest wytyczenie miejsc na towary najczęściej rotujące i umieszczenie ich blisko strefy pakowania. Przy takim ułożeniu towarów magazynier ma wtedy bliżej do interesujących go produktów, kompletacja trwa krócej, rośnie efektywność gospodarki magazynowej i rosną oszczędności przedsiębiorstwa.