Monthly Archives: Styczeń 2017

Praca obarczona szczególnym ryzykiem, czyli magazynowanie materiałów niebezpiecznych

materiały niebezpiecznePraca na stanowisku Kierownika Magazynu obarczona jest szczególnym ryzykiem w przedsiębiorstwie, w którym składowane są materiały niebezpieczne. W takim przypadku należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP, zachowywać szczególną ostrożność i kierować się zdrowym rozsądkiem. To od pracodawcy, a bezpośrednio kierownika magazynu zależy bezpieczeństwo wszystkich pracujących tam ludzi oraz najbliższego otoczenia. O ile np. zakłady chemiczne nie mają z tym najmniejszego problemu, o tyle firmy w których magazynowanie materiałów niebezpiecznych jest dodatkiem do głównej działalności przedsiębiorstwa, mogą mieć w tym zakresie już większe trudności.

Pracodawca zobowiązany jest do poinformowania pracowników o właściwościach fizycznych, chemicznych i biologicznych wszystkich przechowywanych i używanych w zakładzie materiałów. O zagrożeniach wynikających z ich stosowania oraz zasadach postępowania w razie wystąpienia sytuacji awaryjnych.

Do obowiązków Kierownika Magazynu w tym przypadku należy między innymi:

  • znajomość przepisów z zakresu BHP, ochrony przeciwpożarowej i postępowania z materiałami niebezpiecznymi oraz organizowanie szkoleń z w/w tematyki dla wszystkich pracowników magazynu
  • nadzorowanie prawidłowego magazynowania i transportowania materiałów niebezpiecznych na terenie magazynu
  • utrzymywanie magazynu w odpowiednim stanie technicznym, wykonywanie okresowych przeglądów i kontroli
  • w przypadku wystąpienia jakiejkolwiek awarii lub sytuacji zagrażającej zdrowiu i życiu, kierowanie akcją ratowniczą

Co cechuje dobrego kierownika magazynu?

co cechuje dobrego kierownika magazynuGłównym zadaniem kierownika magazynu jest efektywne zarządzanie procesami logistycznymi, zachodzącymi w magazynie. Praca na tym stanowisku jest dla ludzi dobrze zorganizowanych, odpowiedzialnych, otwartych na nowe rozwiązania oraz potrafiących zarządzać ludźmi i zasobami materiałowymi.

Umiejętność planowania i dobra organizacja pracy własnej oraz całego zespołu logistycznego należą do najważniejszych kompetencji managera magazynu. Praca w logistyce jest pracą z ludźmi (ze współpracownikami i z klientami), więc umiejętności komunikowania się, i to na wysokim poziomie są jak najbardziej wskazane. Przy tym wszystkim ważna jest także wysoka odporność na stres oraz umiejętność pracy pod presją czasu. Kompetentny manager magazynu to taki, który potrafi planować działania w taki sposób, aby efektywnie wykorzystać dostępne zasoby i trafnie ustalać priorytety.

Wiedza oraz znajomość narzędzi technicznych wykorzystywanych w tym obszarze jest oczywiście równie ważna jak odpowiednie cechy charakteru, czy umiejętności interpersonalne. Z relacji pracodawców wynika, że dobrym kierownikiem magazynu jest osoba, która zna pracę od przysłowiowej podszewki np. były magazynier, operator wózka widłowego. Taka osoba, która przeszła całą ścieżkę kariery od samego początku.