Monthly Archives: Marzec 2018

Jakie zadania ma kierownik magazynu?

obowiązki kierownika magazynuKierownik magazynu to bardzo odpowiedzialna funkcja, którą wykonują zwykle osoby zatrudnione w firmach logistycznych, ale nie tylko. Im większym magazynem zarządza kierownik, tym więcej zróżnicowanych zadań, z którymi musi zmierzyć się osoba zarządzająca magazynem. Jakie zadania przede wszystkim wykonuje kierownik? Które z nich są szczególnie istotne?

Jeszcze nie tak dawno kierownik magazynu miał za zadanie przede wszystkim wydawać oraz przyjmować materiały na magazyn. Czasy te jednak bezpowrotnie minęły, a kierownicy mają coraz więcej złożonych zadań, a przede wszystkim rośnie ich odpowiedzialność. Niejedna osoba zatrudniona na tym stanowisku narzeka jednak na to, że wymagania, które są jej stawiane, nie zostały odpowiednio sprecyzowane. Czego można oczekiwać od kierownika magazynu?

Kierownik magazynu musi czuwać nad całym procesem przyjęcia dostawy na magazyn oraz określać, czy czynności, które zostały wykonane, na pewno są zgodne z zakładanymi efektami. Powinien zatem mierzyć działania realizowane przez magazyn za pomocą kluczowych mierników, takich jak jakość realizacji dostawy oceniana przez klienta, czas tej realizacji, produktywność oraz kosztochłonność. Kierownik powinien zatem dążyć do tego, aby poprawić wyżej wymienione wskaźniki, poprzez między innymi obniżanie kosztów operacyjnych oraz produktywności zespołu.

Jakie poważne problemy w pracy napotyka kierownik magazynu?

problemy w pracyKierownik magazynu to kluczowa funkcja w niejednej firmie logistycznej. Trudno jednak jednoznacznie określić, jakie dokładnie zadania wykonuje osoba na tym stanowisku. Wiele zależy bowiem od tego, w jak dużej firmie pracuje. Problemy, z którymi muszą zmierzyć się kierownicy magazynów, są jednak bardzo zbliżone i powtarzalne. Potrafią skutecznie utrudnić pracę oraz zapewnić niechcianą dawkę stresu. Z czego to wynika?

Jednym z największych problemów, z którymi musi zmierzyć się kierownik magazynu, są niepożądane zachowania ludzi. W wielu firmach zdarzają się trudne do wykrycia kradzieże, które wpływają na niezgodność stanów magazynowych ze stanem faktycznym. Regularne problemy ze znikającymi przedmiotami mogą przyczyniać się do dużych strat finansowych w firmie. Mogą również stawiać kierownika magazynu w nie najlepszym świetle w oczach przełożonych. Sposobem na wyeliminowanie tego problemu powinien być odpowiedni nadzór, dobra komunikacja oraz skuteczny system motywacyjny.

Innym problemem, z którym musi zmagać się kierownik magazynu, jest brak wsparcia w postaci odpowiednich programów wspierających jego pracę. Mniejsze firmy niechętnie inwestują w bardziej zaawansowane rozwiązania IT, co przekłada się często na brak możliwości automatyzacji wielu procesów. To wydłuża oraz utrudnia wiele zadań, które codziennie wykonuje osoba zarządzająca magazynem.