Monthly Archives: Czerwiec 2018

Jak kierownik magazynu może poprawić zarządzanie magazynem?

jak kierownik magazynu może poprawić zarządzanie magazynemKierownik magazynu, który chce dobrze wywiązywać się ze swoich obowiązków, ma jedno zadanie, które stale powinien realizować. Jest nim działanie w kierunku poprawy efektywności zarządzania magazynem. Lepsze praktyki w zakresie zarządzania mogą znacznie podnieść wydajność działania nawet całego przedsiębiorstwa. Co zatem w praktyce może zrobić kierownik magazynu, aby usprawnić działanie obiektu, którym zarządza?

Pierwsza rzecz, którą powinien opanować kierownik magazynu, jest praca z mapą. Jeśli jeszcze takiej nie posiada, musi koniecznie stworzyć mapę swojego obiektu wraz z zaznaczonymi wszelkimi miejscami do składowania, gniazdkami, półkami oraz innymi istotnymi z punktu widzenia optymalizacji przestrzeni elementami. Na mapę powinien nanieść informacje o tym, w której części magazynu aktualnie przechowywane są rzeczy oraz zastanowić, czy na pewno sposób ten w pełni wykorzystuje dostępną powierzchnię.

Kierownik magazynu powinien również dążyć do jak największej automatyzacji w swoim magazynie w zakresie zarówno ewidencjonowania, jak i prac fizycznych. Wprowadzenie automatyzacji znacznie przyspiesza wiele działań oraz pozwala uniknąć chaosu. Przyspieszenie działań na pewno będzie również możliwe, jeśli kierownik odpowiednio dobierze metodę przyjmowania oraz wydawania towaru oraz będzie dbał o to, aby na każdym stanowisku praca była względnie równomiernie rozłożona.

Jak poznać kiepskiego kierownika magazynu?

jak poznać kiepskiego kierownika magazynuKierownik magazynu nie ma łatwego życia, szczególnie jeśli pracuje z zespołem o bardzo dużej rotacji. Z drugiej strony, często to pracownicy nie mają łatwo z kierownikiem. Dlaczego tak się dzieje? Szczególnie dlatego że nie wszyscy kierownicy mają odpowiednie kwalifikacje, aby efektywnie nadzorować pracę magazynu oraz motywować pracowników do wykonywania swoich obowiązków. Jak zatem poznać, że ktoś nie sprawdzi się jako kierownik magazynu, zanim jeszcze zatrudnimy go w naszej firmie?

Kierownik magazynu to ktoś, kto powinien umieć się komunikować z zespołem. Kluczowa jest tutaj umiejętność przekazywania informacji zwrotnej, której często brakuje kierownikom zbyt skupionym na technicznych aspektach pracy magazynu. Kierownik musi bowiem pamiętać o tym, że jego praca polega przede wszystkim na zarządzaniu ludźmi. Jego częścią jest dawanie feedbacku osobom pracującym na magazynie. Kiepski kierownik zupełnie o tym zapomina.

Kierownik magazynu, który nie będzie dobrym menadżerem to ktoś, kto notorycznie łamie zasady panujące w firmie, w której pracuje. Nie zgadza się z regułami, które określają pracownicy działu HR oraz nie odpowiada mu misja organizacji, w której jest zatrudniony. Wciąż działa wyłącznie na swoją korzyść, a pracownikom przypomina, że pracują właśnie dla niego. Kierownik magazynu, który myśli tylko o sobie, nigdy nie jest tym, czego potrzebuje firma.