Monthly Archives: Październik 2018

Kierownik magazynu – kto to właściwie jest?

Kierownik magazynu odpowiedzialny jest za wiele bardzo istotnych zadań na magazynie, które są kluczowe dla funkcjonowania całej firmy logistycznej. To, czym się dokładnie zajmuje, zależy w dużej mierze od wielkości całej firmy, a szczególnie magazynu oraz sposobu zarządzania procesami w przedsiębiorstwie. Wiele osób, które są dopiero na początku swojej kariery w logistyce, zastanawia się, czy sprawdzą się w przyszłości na takim stanowisku.

Kim właściwie więc jest kierownik magazynu?

Kierownik magazynu do niedawna miał dość ograniczone zadania w magazynie, które można było sprowadzić do przyjmowania i wydawania przesyłek w magazynie oraz nadzoru nad pracownikami zajmującymi się pracą fizyczną. Dzisiaj jest jednak zupełnie inaczej, gdyż kierownik magazynu wykonuje znacznie więcej zadań, a co za tym idzie, musi posiadać znacznie szerszą wiedzę w zakresie procesów logistycznych.

W dzisiejszych czasach, w związku z rozwojem logistyki znacznie wzrastają oczekiwania w stosunku do osób pracujących jako kierownik magazynu. Muszą się oni wykazać znajomością użytkowania technologii oraz bardziej złożonych procesów zarządzania, opartych na wytycznych lean menedżmentu, podejściu kanban, czy też na standardach 5S. Kierownik magazynu powinien być gotowy na stały rozwój, niezbędny, aby móc efektywnie utrzymać się na rynku pracy.

Kierownik magazynu – jakie predyspozycje powinien mieć?

Kierownik magazynu to niezwykle odpowiedzialna funkcja. Osoba na tym stanowisku nadzoruje cały magazyn zarówno pod względem zarządzania pracownikami, jak i pod względem koordynowania ilości towaru zgromadzonego w magazynie. Jeśli czegoś brakuje lub też w pracy magazynu pojawiają się opóźnienia, najczęściej odpowie za to właśnie kierownik magazynu. Żeby mógł dobrze wykonywać swoje zadania, a do tego mieć satysfakcję z zajmowanego stanowiska, powinien wyróżniać się cechami, ułatwiającymi mu wykonywanie codziennych obowiązków.

Jakie predyspozycje powinien mieć zatem kierownik magazynu?

Przede wszystkim kierownik magazynu powinien mieć wysoko rozwinięte zdolności analityczne. Są one przydatne w każdej firmie, ale szczególnie branża logistyczna wymaga od menadżerów, którzy chcą w niej pracować, aby wyróżniali się umiejętnością analizowania liczb oraz podejmowania decyzji na podstawie różnorodnych statystyk. Niezwykle ważne są również wcześniejsze doświadczenia kierownika w branży logistycznej. Na rynku pracy doceniane są szczególnie te osoby, które wcześniej same pracowały na niższych stanowiskach w magazynie, a zatem znają specyfikę pracy w takim miejscu.

Kierownik magazynu powinien również doszkolić się w zakresie kompetencji miękkich. Im lepiej radzi sobie kierownik w zakresie komunikacji, tym lepsza atmosfera panuje w magazynie, co przekłada się na zwiększenie wydajności pracowników.