Monthly Archives: Marzec 2019

Czy kierownik magazynu ma taki sam zakres zadań jak menadżer?

Kierownik magazynu ma bardzo odpowiedzialne zadania. Wiele osób myli jednak jego pracę z pracą managera. W dużych, nowoczesnych firmach funkcje te są zwykle rozdzielane. Powodów tego stanu rzeczy może być kilka. Takie rozróżnienie jest jednak szczególnie ważne dla osób, które poszukują pracy. Błędne nazywanie stanowisk w ogłoszeniach, może bowiem wprowadzać w błąd.

Jakie są więc różnice między tymi rodzajami prac?

Kierownik magazynu to osoba, która nadzoruje bezpośrednio pracę na magazynie. Jest więc stale obecna w magazynie. Rozdziela pracę pomiędzy zatrudnione osoby, dba o to, aby ich zadania były wykonane na czas. Sprawdza, czy towar wyszedł lub został odpowiednio rozłożony w magazynie. Najogólniej można powiedzieć, że jest to osoba, która nadzoruje bieżącą pracę magazynu. Na takie stanowiska poszukuje się zazwyczaj osób z doświadczeniem. Dużo mniej ważne są studia kierunkowe.

Menadżer magazynu to natomiast ktoś, kto w ogóle nie musi pojawiać się na magazynie. Na takim stanowisku dużo ważniejsza jest wiedza logistyczna. Zajmuje się on często optymalizacją pracy magazynu lub nawet kilku magazynów. Jest to szczególnie popularne stanowisko w dużych firmach oraz złożonych korporacjach. W takich strukturach menadżerowi podlegają właśnie kierownicy magazynów. W mniejszych firmach te funkcje może pełnić tylko jedna osoba.