Author Archives: KMadmin

Czy kierownik magazynu ma taki sam zakres zadań jak menadżer?

Kierownik magazynu ma bardzo odpowiedzialne zadania. Wiele osób myli jednak jego pracę z pracą managera. W dużych, nowoczesnych firmach funkcje te są zwykle rozdzielane. Powodów tego stanu rzeczy może być kilka. Takie rozróżnienie jest jednak szczególnie ważne dla osób, które poszukują pracy. Błędne nazywanie stanowisk w ogłoszeniach, może bowiem wprowadzać w błąd.

Jakie są więc różnice między tymi rodzajami prac?

Kierownik magazynu to osoba, która nadzoruje bezpośrednio pracę na magazynie. Jest więc stale obecna w magazynie. Rozdziela pracę pomiędzy zatrudnione osoby, dba o to, aby ich zadania były wykonane na czas. Sprawdza, czy towar wyszedł lub został odpowiednio rozłożony w magazynie. Najogólniej można powiedzieć, że jest to osoba, która nadzoruje bieżącą pracę magazynu. Na takie stanowiska poszukuje się zazwyczaj osób z doświadczeniem. Dużo mniej ważne są studia kierunkowe.

Menadżer magazynu to natomiast ktoś, kto w ogóle nie musi pojawiać się na magazynie. Na takim stanowisku dużo ważniejsza jest wiedza logistyczna. Zajmuje się on często optymalizacją pracy magazynu lub nawet kilku magazynów. Jest to szczególnie popularne stanowisko w dużych firmach oraz złożonych korporacjach. W takich strukturach menadżerowi podlegają właśnie kierownicy magazynów. W mniejszych firmach te funkcje może pełnić tylko jedna osoba.

Jak kierownik magazynu może skutecznie rekrutować ludzi do pracy?

Każdy kierownik magazynu raz na jakiś czas, staje przed trudnym zadaniem, jakim jest zrekrutowanie odpowiednich ludzi do pracy. W większych firmach niejednokrotnie robi to ktoś z działu zasobów ludzkich. W mniejszych, kierownik raczej sam przeprowadza takie rozmowy. Chociaż przez to ma więcej pracy, ma to też wiele plusów. Przede wszystkim może sam przekonać się, czy na pewno kandydat ma szansę sprawdzić się w jego magazynie. Co jednak zrobić, żeby nie popełnić błędu i zatrudnić osobę, która rzeczywiście sprawdzi się na takim stanowisku?

Kierownik magazynu powinien przede wszystkim rozwijać swoją wiedzę, związaną z zarządzaniem zasobami ludzkimi. To pozwoli mu lepiej zrozumieć, a przez to też szybciej i trafniej oceniać, kto sprawdzi się w jego zespole, a kto nie. W tym celu warto, żeby wybrał się na szkolenia. Zwiększenie wiedzy przychodzi też jednak razem ze zwiększeniem doświadczenia. Doświadczony kierownik na pewno miał już styczność z wieloma różnorodnymi sytuacjami. Mogłyby być to konflikty na linii kierownik – pracownik lub pracownik – pracownik. Mogłyby być to również kradzieże lub inne nieprzyjemne doświadczenia. Każda taka sytuacja uczy kierownika czegoś o zarządzaniu ludźmi.

Kierownik magazynu powinien mieć też opracowane wytyczne, według których będzie szukał ludzi do pracy. Powinien zwracać uwagę na doświadczenie oraz kompetencje merytoryczne, takie jak chociażby szkolenia z prowadzenia wózka widłowego. Kluczowe jednak powinny być cechy oraz zdolność do pracy kandydata.

W czym program do zarządzania pomoże kierownikowi magazynu?

Kierownik magazynu zwykle ma bardzo wiele spraw na głowie. Musi umieć połączyć pracę z ludźmi z odpowiednim optymalizowaniem procesów logistycznych. Jest pośrednikiem pomiędzy magazynem, a biurem, przez co musi stale odpowiadać na zapytania bardzo wielu osób. To powoduje, że może czuć się niekiedy bardzo obciążony. Wsparciem dla niego oraz odciążeniem z wykonywania bardzo powtarzalnych zadań, będzie dobry system elektroniczny do zarządzania magazynem. Dlaczego szczególnie warto w niego zainwestować?

Dobry program przede wszystkim pozwala na skuteczne monitorowanie stanów magazynowych. Dzięki niemu kierownik nie musi sam sprawdzać codziennie, jak wiele produktów ubyło i przybyło. Elektroniczna rejestracja zmniejsza też szansę, że na magazynie pojawią się jakieś kradzieże lub zaginięcia towarów. Kierownik może w czasie rzeczywistym monitorować te dane. Dzięki nim, nie musi już obawiać się, że straci kontrolę nad tym, co dzieje się na terenie magazynu.

Program do zarządzania magazynem ma jeszcze jedną zaletę. Dzięki niemu kierownik magazynu może w szybki i prosty sposób generować statystyki oraz inne analizy. Są one nieocenionym wsparciem w jego pracy. Dają mu one podstawę do opracowywania procesów optymalizacji pracy na magazynie. Z drugiej strony to także duże ułatwienie, jeśli chodzi o raportowanie przełożonym. Czarno na białym widać na nich efekty pracy magazynu.

Jakie szkolenia powinien przechodzić kierownik magazynu?

Dobry kierownik magazynu powinien stale inwestować w swój rozwój. Dzięki temu zyskuje znacznie wyższą pozycję negocjacyjną na każdej rozmowie o pracę. Ma również przewagę w procesie starania się o awans. Co jeszcze ważne, szkolenia powodują, że kierownik coraz lepiej radzi sobie na swoim stanowisku. Odczuwa również satysfakcję z powodu własnego rozwoju. Szkolenia mają więc same pozytywy. Może poza ich kosztem, który niekiedy przeraża nawet firmy z bardzo dużymi budżetami. Żeby nie wydawać pieniędzy na darmo, trzeba się dobrze zastanowić, które ze szkoleń są rzeczywiście przydatne kierownikowi magazynu.

Zdecydowanie jednym ze szkoleń, które powinien przejść każdy kierownik, jest szkolenie z zakresu kompetencji miękkich. Wszędzie, gdzie chodzi o zarządzanie, przede wszystkim najważniejsi są ludzie. To oni są źródłem wiedzy oraz umiejętności, ale również źródłem konfliktów. To właśnie przede wszystkim z ludźmi powinien radzić sobie każdy kierownik. Dobre szkolenie może pomóc spojrzeć kierownikowi z innej perspektywy na jego zespół. Pozwoli mu wyłapać rodzące się konflikty, ułatwi przekazywanie sobie informacji oraz usprawni komunikację. Może to bardzo pozytywnie wpłynąć na efektywność pracy całego magazynu.

Kolejnym szkoleniem, które powinien przejść kierownik, jest szkolenie z kwestii merytorycznych dotyczących logistyki. Warto, aby rozumiał procesy logistyczne w jak najszerszym kontekście. Wtedy będzie rozumiał również swoje znaczenie, nie tylko w magazynie, ale w całych działaniach organizacji.

Kierownik magazynu – jak powinien dobrze zorganizować magazyn?

Najważniejsze zadanie, przed którym stoi kierownik magazynu to jego odpowiednia organizacja. Nie jest to sprawa prosta, a jako że istnieje wiele, czasem sprzecznych wytycznych, które mówią, jak powinien działać dobrze zorganizowany magazyn. Ważne jest więc doświadczenie kierownika oraz gotowość do wypróbowania różnych opcji. Co warto więc, żeby wiedział kierownik magazynu?

Kierownik magazynu musie przede wszystkim wiedzieć, jaka jest rola magazynu w procesie logistycznym i zdawać sobie sprawę, jak ważna jest w tym wszystkim jego rola. Uświadomienie sobie, że bardzo wiele zależy właśnie od kierownika magazynu, ma rolę motywacyjną, ale również powoduje, że czuje się on częścią większego procesu. Jeśli magazyn stanie się wąskim gardłem w logistyce, może mieć to skutki dla całej firmy transportowej.

Kierownik magazynu, wyznaczając strategię pracy na magazynie, powinien się kierować kilkoma uniwersalnymi zasadami. Przede wszystkim powinien myśleć o tym, że jego rolą jest redukowanie kosztów związanych z prowadzeniem magazynu. Jednym z jego celów powinno być doprowadzenie do tego, żeby zadania były wykonywane jak najszybciej, co przekłada się na obniżenie kosztów przechowywania towarów lub materiałów. Oczywiście kierownik, planując pracę magazynu, musi brać też pod uwagę bezpieczeństwo zatrudnionych osób.

Kierownik magazynu – kto to właściwie jest?

Kierownik magazynu odpowiedzialny jest za wiele bardzo istotnych zadań na magazynie, które są kluczowe dla funkcjonowania całej firmy logistycznej. To, czym się dokładnie zajmuje, zależy w dużej mierze od wielkości całej firmy, a szczególnie magazynu oraz sposobu zarządzania procesami w przedsiębiorstwie. Wiele osób, które są dopiero na początku swojej kariery w logistyce, zastanawia się, czy sprawdzą się w przyszłości na takim stanowisku.

Kim właściwie więc jest kierownik magazynu?

Kierownik magazynu do niedawna miał dość ograniczone zadania w magazynie, które można było sprowadzić do przyjmowania i wydawania przesyłek w magazynie oraz nadzoru nad pracownikami zajmującymi się pracą fizyczną. Dzisiaj jest jednak zupełnie inaczej, gdyż kierownik magazynu wykonuje znacznie więcej zadań, a co za tym idzie, musi posiadać znacznie szerszą wiedzę w zakresie procesów logistycznych.

W dzisiejszych czasach, w związku z rozwojem logistyki znacznie wzrastają oczekiwania w stosunku do osób pracujących jako kierownik magazynu. Muszą się oni wykazać znajomością użytkowania technologii oraz bardziej złożonych procesów zarządzania, opartych na wytycznych lean menedżmentu, podejściu kanban, czy też na standardach 5S. Kierownik magazynu powinien być gotowy na stały rozwój, niezbędny, aby móc efektywnie utrzymać się na rynku pracy.

Kierownik magazynu – jakie predyspozycje powinien mieć?

Kierownik magazynu to niezwykle odpowiedzialna funkcja. Osoba na tym stanowisku nadzoruje cały magazyn zarówno pod względem zarządzania pracownikami, jak i pod względem koordynowania ilości towaru zgromadzonego w magazynie. Jeśli czegoś brakuje lub też w pracy magazynu pojawiają się opóźnienia, najczęściej odpowie za to właśnie kierownik magazynu. Żeby mógł dobrze wykonywać swoje zadania, a do tego mieć satysfakcję z zajmowanego stanowiska, powinien wyróżniać się cechami, ułatwiającymi mu wykonywanie codziennych obowiązków.

Jakie predyspozycje powinien mieć zatem kierownik magazynu?

Przede wszystkim kierownik magazynu powinien mieć wysoko rozwinięte zdolności analityczne. Są one przydatne w każdej firmie, ale szczególnie branża logistyczna wymaga od menadżerów, którzy chcą w niej pracować, aby wyróżniali się umiejętnością analizowania liczb oraz podejmowania decyzji na podstawie różnorodnych statystyk. Niezwykle ważne są również wcześniejsze doświadczenia kierownika w branży logistycznej. Na rynku pracy doceniane są szczególnie te osoby, które wcześniej same pracowały na niższych stanowiskach w magazynie, a zatem znają specyfikę pracy w takim miejscu.

Kierownik magazynu powinien również doszkolić się w zakresie kompetencji miękkich. Im lepiej radzi sobie kierownik w zakresie komunikacji, tym lepsza atmosfera panuje w magazynie, co przekłada się na zwiększenie wydajności pracowników.

Kierownik magazynu sklepu meblowego – co robi?

magazyn z meblamiKierownik magazynu sklepu meblowego w codziennych sprawach zawodowych musi sobie poradzić z wieloma wyzwaniami, wśród których mieszają się aspekty zarządzania zespołem, logistyka obsługi całego magazynu, kontakt z innymi działami firmy, a w mniejszych magazynach nawet obsługa telefoniczna klientów dokonujących zakupów produktów znajdujących się w magazynie.

Jak może wyglądać typowy dzień pracy kierownika magazynu w sklepie meblowym?

Kierownik magazynu w sklepie meblowym ma naprawdę sporo pracy. Zwykle jego dzień rozpoczyna się od rozdania zadań wszystkim pracującym na magazynie osobom. Robi to na podstawie wcześniejszych analiz stanów magazynowych, aktualnych zamówień oraz innych statystyk. Nie spotyka się oczywiście ze wszystkimi pracownikami, ale z tymi, którzy pracują bezpośrednio pod nim. W przypadku większych bardziej zautomatyzowanych magazynów rozmowy te mogą nie być konieczne, gdyż wiele wytycznych dotyczących aktualnej pracy jest optymalizowana przez komputery.

Kierownik magazynu pod koniec dnia musi dopilnować, czy stany magazynowe się zgadzają. Oczywiście nie zastąpi to pełnej inwentaryzacji sporządzanej raz na jakiś czas, ale jednak wyrywkowe kontrole mogą pomóc uniknąć “znikania” towaru z półek magazynowych, czy to umyślnie z winy pracowników, czy też nieumyślnie, z powodu zdarzających się pomyłek przy wydawaniu towarów.

Jak awansować na kierownika magazynu?

awansPraca jako kierownik magazynu to wielkie marzenie wielu pracowników fizycznych na magazynie. Często to właśnie wśród nich szuka się potencjalnego kandydata na kierownika, który będzie znał nie tylko specyfikę zarządzania, ale również środowisko pracy, do której aplikuje. Szansa uzyskania takiej pracy może się nigdy nie powtórzyć, co powoduje, że wielu szeregowych pracowników stara się zrobić wszystko, aby wyróżnić się na tle innych. Jakie zachowania i umiejętności mogą pomóc w otrzymaniu oczekiwanego awansu?

Pierwszym sposobem na wyróżnienie się wśród innych pracowników, którzy marzą o pracy jako kierownik magazynu, jest uzyskanie odpowiedniej wiedzy związanej z zarządzaniem ludźmi. Nie zawsze musi być to od razu kończenie studiów kierunkowych, chociaż może to znacznie pomóc w rozwoju kariery. Często wystarczą wyłącznie kursy związane z rozwijaniem umiejętności miękkich. Osoby, które mają do tego szczególne predyspozycje, nie powinny mieć trudności, aby poradzić sobie na takim stanowisku nawet bez kończenia specjalistycznych szkoleń.

Praca jako kierownik magazynu często stworzona jest dla osób, które w naturalny sposób zaczynają organizować pracę pozostałych członków zespołu, tym samym wyróżniając się spośród nich. Wiedzą, jak zmotywować innych do pracy i to do nich przychodzą koledzy, jeśli z czymś sobie nie radzą.

Kierownik magazynu – jak powinien dbać o atmosferę w zespole?

jak kierownik magazynu dba o atmosferę w zespoleKierownik magazynu nie ma łatwego zadania, jeśli chodzi o dbanie o atmosferę w zespole. Musi on mierzyć się z wyzwaniem, jakim jest ciągła rotacja pracowników. To problem szczególnie magazynów, w których niepotrzebni są specjaliści, a wiele osób podejmuje się pracy tylko po to, aby sobie dorobić. W takich warunkach trudno jest tworzyć zgrany, zaangażowany zespół, który chętnie wykonywałby swoje zadania w miłej atmosferze. Dobry kierownik magazynu powinien poradzić sobie jednak również w takich mniej sprzyjających okolicznościach. Jak zatem skutecznie zadbać o atmosferę w zespole?

Kierownik magazynu powinien dbać o atmosferę w każdym momencie. Niezwykle ważnym jest jednak ten, w którym do pracy przychodzi nowa osoba. W związku z dużą rotacją może być to bardzo częste. Wprowadzenie nowej osoby do zespołu w odpowiedni sposób pomaga poczuć jej się lepiej, łatwiej wdrożyć w wykonywane obowiązki oraz zżyć z zespołem. Może również zachęcić pracownika do pozostania na stanowisku na dłużej. Zmniejszenie rotacji często przekłada się na podwyższoną  efektywność.

Aby atmosfera na terenie magazynu była przyjemniejsza, kierownik magazynu powinien dbać o to, aby odpowiednio przekazywać informację zwrotną. Powinien wystrzegać się nadmiernej krytyki oraz obwiniania innych, a skupić na konstruktywnym udzielaniu porad, jak zrobić coś lepiej w przyszłości.