Co trzeba zrobić, żeby zostać operatorem wózka widłowego?

Co trzeba zrobić, żeby zostać operatorem wózka widłowego

Operator wózka widłowego pracy może szukać wszędzie tam, gdzie trzeba przewozić i układać palety z ładunkami. Jakie są wymagania na to stanowisko? Kto może nim zostać?

Wymagania oraz sposób uzyskania uprawnień reguluje Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.  (Dz. U. Nr 70, poz. 650).

Pracownik wykonujący pracę na tym stanowisku musi:

– mieć ukończone osiemnaście lat.

– posiadać uprawnienia, które można uzyskać po ukończeniu specjalistycznego kursu i zdaniu egzaminu, bądź też posiadać imienne zezwolenie uzyskane bezpośrednio u pracodawcy.

Gdzie można zdobyć stosowne uprawnienia?

Szkolenia organizowane są zazwyczaj przez Ośrodki Doskonalenia Zawodowego.

Egzamin zdaje się przed Komisją Dozoru Technicznego (otrzymując zaświadczenie kwalifikacyjne) lub w Instytucie Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego (otrzymując książkę operatora). Zdobyte uprawnienia są ważne bezterminowo i działają na terenie całej Polski. Można także otrzymać dodatkowo certyfikat, który jest akceptowany na terenie Unii Europejskiej.

Imienne zezwolenie do obsługi wózka wystawiane jest przez pracodawcę. Takie zezwolenie ważne jest jedynie na terenie zakładu tegoż pracodawcy i wydawane jest po odbyciu specjalnego szkolenia ukończonego z wynikiem pozytywnym dla kierowców wózków widłowych.

– Kolejnym ważnym wymaganiem jest posiadanie aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku operatora wózka.

Operator wózka widłowego powinien cechować się także odpowiedzialnością i dokładnością.

Komentarz (1)
Wojas44 Odpowiedz
21 lutego, 2017

Pracuje jako operator wózka już kilka lat. Polecam to zajęcie, naprawdę fajna praca

Napisz komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.*