Czy kierownik magazynu ma taki sam zakres zadań jak menadżer?

obowiązki kierownika magazynu

Kierownik magazynu ma bardzo odpowiedzialne zadania. Wiele osób myli jednak jego pracę z pracą managera. W dużych, nowoczesnych firmach funkcje te są zwykle rozdzielane. Powodów tego stanu rzeczy może być kilka. Takie rozróżnienie jest jednak szczególnie ważne dla osób, które poszukują pracy. Błędne nazywanie stanowisk w ogłoszeniach, może bowiem wprowadzać w błąd.

Jakie są więc różnice między tymi rodzajami prac?

Kierownik magazynu to osoba, która nadzoruje bezpośrednio pracę na magazynie. Jest więc stale obecna w magazynie. Rozdziela pracę pomiędzy zatrudnione osoby, dba o to, aby ich zadania były wykonane na czas. Sprawdza, czy towar wyszedł lub został odpowiednio rozłożony w magazynie. Najogólniej można powiedzieć, że jest to osoba, która nadzoruje bieżącą pracę magazynu. Na takie stanowiska poszukuje się zazwyczaj osób z doświadczeniem. Dużo mniej ważne są studia kierunkowe.

Menadżer magazynu to natomiast ktoś, kto w ogóle nie musi pojawiać się na magazynie. Na takim stanowisku dużo ważniejsza jest wiedza logistyczna. Zajmuje się on często optymalizacją pracy magazynu lub nawet kilku magazynów. Jest to szczególnie popularne stanowisko w dużych firmach oraz złożonych korporacjach. W takich strukturach menadżerowi podlegają właśnie kierownicy magazynów. W mniejszych firmach te funkcje może pełnić tylko jedna osoba.

Komentarze (2)
Zzz23 Odpowiedz
25 lutego, 2021

Nazewnictwo może być różne, a zakres obowiązków taki sam

KMadmin Odpowiedz
01 marca, 2021

Dokładnie, wszystko zależy od firmy.

Napisz komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.*