Czym się zajmuje kierownik magazynu?

czym się zajmuje kierownik magazynu

Kierownik Magazynu jest tak naprawdę najważniejszą osobą w całym obiekcie magazynowym. To on za wszystko odpowiada i nadzoruje pracą całego podległego sobie zespołu pracowników. Na czym konkretnie polega jego praca? Za co jest odpowiedzialny? Zakres jego obowiązków jest bardzo szeroki i rozbudowany. Poniżej znajdziecie szczegóły dotyczące pracy Kierownika Magazynu.

  • Musi zadbać o sprawne funkcjonowanie wszystkich procesów magazynowych. W tym planuje i koordynuje przepływ towarów i dokumentów. Odpowiada za wyposażenie magazynu i ewentualną wymianę sprzętu.
  • Poszukuje i wdraża systemy, które pozwalają na optymalne rozwiązania dotyczące zagospodarowania przestrzeni magazynowej.
  • Koordynuje pracą całego zespołu magazynowego.
  • Zarządza okresowo przeprowadzanymi inwentaryzacjami i jest odpowiedzialny za zgodność stanów magazynowych.
  • Odpowiada za bezpieczeństwo przechowywania towarów.
  • Rozpatruje wszelkie reklamacje związane m.in. z dostawą towarów, czy uszkodzeniami towarów powstałymi w wyniku niepoprawnego transportu.
  • Koordynuje funkcjonowanie pracy magazynowej z pracą z działu produkcji, logistyki, dystrybucji i zakupów.

Napisz komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.*