Dobre i złe strony

Bycie kierownikiem, zarządzanie innymi osobami i czuwanie nad organizacją pracy w magazynie ma swoje wady i zalety, które dla jednych rozkładają się w taki, a dla innych w inny sposób, kierownik magazynu Szczecin. Mimo pewnych możliwych zmian i różnic podziałowych, praca kierownika ma dość konkretne i jednoznacznie określone dobre i złe strony.

34Do podstawowych zalet bycia kierownikiem należą:

PIENIĄDZE – najczęściej z objęciem stanowiska kierowniczego wiąże się podwyżka, której wysokość zależy od tego, w jakiej firmie dany kierownik magazynu pracuje. Dla pracownika podwyżka oznacza poczucie większego bezpieczeństwa finansowego, bo czasy odliczania od pierwszego do pierwszego odchodzą wtedy do lamusa. Większe zarobki to więcej możliwości, a nowe możliwości to z kolei większa satysfakcja z życia.

WŁADZA – posiadanie władzy może oznaczać różne rzeczy, bo różnie można tę władzę wykorzystywać, jednak władza sama w sobie jest dobra. Dobra jest zmiana zasad usprawniających pracę w magazynie, dobre jest podejmowanie celnych decyzji.

Z kolei, wadami bycia szefem magazynu są:

SAMOTNOŚĆ – kierownik ani nie powinien się z nikim z pracy przyjaźnić, ani też nikt z nim przyjaźnić się nie chce. Będąc szefem nie można być jednocześnie kumplem dla swoich pracowników, tak samo nie można spoufalać się z osobami stojącymi wyżej. Samotność jest niejako wpisana w zawód kierownika.

OGROMNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ – kierownik odpowiada za pracę nie tylko swoją, ale i całego zespołu pracowników, którym zarządza. Jeśli wszystko idzie dobrze, należy się cieszyć, że sukces w znacznej mierze przypisuje się kierownikowi, jednak sytuacja wygląda dużo gorzej, gdy praca w magazynie nie układa się wcale tak dobrze.

Napisz komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.*