Jak kierownik magazynu może poprawić zarządzanie magazynem?

jak kierownik magazynu może poprawić zarządzanie magazynem

Kierownik magazynu, który chce dobrze wywiązywać się ze swoich obowiązków, ma jedno zadanie, które stale powinien realizować. Jest nim działanie w kierunku poprawy efektywności zarządzania magazynem. Lepsze praktyki w zakresie zarządzania mogą znacznie podnieść wydajność działania nawet całego przedsiębiorstwa. Co zatem w praktyce może zrobić kierownik magazynu, aby usprawnić działanie obiektu, którym zarządza?

Pierwsza rzecz, którą powinien opanować kierownik magazynu, jest praca z mapą. Jeśli jeszcze takiej nie posiada, musi koniecznie stworzyć mapę swojego obiektu wraz z zaznaczonymi wszelkimi miejscami do składowania, gniazdkami, półkami oraz innymi istotnymi z punktu widzenia optymalizacji przestrzeni elementami. Na mapę powinien nanieść informacje o tym, w której części magazynu aktualnie przechowywane są rzeczy oraz zastanowić, czy na pewno sposób ten w pełni wykorzystuje dostępną powierzchnię.

Kierownik magazynu powinien również dążyć do jak największej automatyzacji w swoim magazynie w zakresie zarówno ewidencjonowania, jak i prac fizycznych. Wprowadzenie automatyzacji znacznie przyspiesza wiele działań oraz pozwala uniknąć chaosu. Przyspieszenie działań na pewno będzie również możliwe, jeśli kierownik odpowiednio dobierze metodę przyjmowania oraz wydawania towaru oraz będzie dbał o to, aby na każdym stanowisku praca była względnie równomiernie rozłożona.

Napisz komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.*