Jak kierownik powinien zarządzać pracą w magazynie?

praca w magazynie

Dobry kierownik magazynu potrafi tak pokierować pracą swojego zespołu, aby była ona efektywna. Wartością dodaną w tej sytuacji jest również zadowolenie zespołu, który – dzięki dobrej organizacji pracy – nie jest przeciążony, a co za tym idzie – pracuje chętniej. Z tego względu, aby osoba zarządzająca pracami magazynu odpowiednio prowadziła pracami zespołu, powinna ona posiadać umiejętności optymalnego kierowania poszczególnymi zadaniami.

Dobrym pomysłem podczas wykonywania prac magazynowych może okazać się przypisanie poszczególnych pracowników na zmianie do konkretnych zadań. To jednak jest w pełni uzależnione od rodzaju hali, jej rozmiarów, a także – konkretnych rzeczy, które muszą zostać wykonane. Takie decyzje powinien każdorazowo podejmować kierownik magazynu w ramach swoich kompetencji oraz wiedzy.

Warto pamiętać także, że osoba przypisana do zarządzania pracami hali magazynowej powinna być miła i sympatyczna wobec podwładnych, jednak nie łączą ich stosunki koleżeńskie. Nie oznacza to, że kierownik magazynu ma zastraszać osoby mu podległe czy traktować je z wrogością. Chodzi jednak o stworzenie takiego stosunku pomiędzy nim a podwładnymi, aby zyskać pewność, że wszelkie jego polecenia będą wykonywane bez prób negocjacji czy stawiania się. Należy dążyć do tego, aby pracownicy mieli świadomość, że w razie trudności mogą zwrócić się do zarządzającego o pomoc, ale jednocześnie – że pewne jego decyzje są nieodwołalne.

Komentarz (1)
Emil Odpowiedz
07 września, 2020

najgorzej jak się awansuje i zarządza kolegami

Napisz komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.*