Jakie zadania ma kierownik magazynu?

obowiązki kierownika magazynu

Kierownik magazynu to bardzo odpowiedzialna funkcja, którą wykonują zwykle osoby zatrudnione w firmach logistycznych, ale nie tylko. Im większym magazynem zarządza kierownik, tym więcej zróżnicowanych zadań, z którymi musi zmierzyć się osoba zarządzająca magazynem. Jakie zadania przede wszystkim wykonuje kierownik? Które z nich są szczególnie istotne?

Jeszcze nie tak dawno kierownik magazynu miał za zadanie przede wszystkim wydawać oraz przyjmować materiały na magazyn. Czasy te jednak bezpowrotnie minęły, a kierownicy mają coraz więcej złożonych zadań, a przede wszystkim rośnie ich odpowiedzialność. Niejedna osoba zatrudniona na tym stanowisku narzeka jednak na to, że wymagania, które są jej stawiane, nie zostały odpowiednio sprecyzowane. Czego można oczekiwać od kierownika magazynu?

Kierownik magazynu musi czuwać nad całym procesem przyjęcia dostawy na magazyn oraz określać, czy czynności, które zostały wykonane, na pewno są zgodne z zakładanymi efektami. Powinien zatem mierzyć działania realizowane przez magazyn za pomocą kluczowych mierników, takich jak jakość realizacji dostawy oceniana przez klienta, czas tej realizacji, produktywność oraz kosztochłonność. Kierownik powinien zatem dążyć do tego, aby poprawić wyżej wymienione wskaźniki, poprzez między innymi obniżanie kosztów operacyjnych oraz produktywności zespołu.

Komentarz (1)
jaktam Odpowiedz
27 czerwca, 2018

takich obowiązków ma bardzo dużo.

Napisz komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.*