Kierownik czy menadżer magazynu?

kierownik magazynu

Kierownik magazynu to według niektórych już przestarzała nazwa. Coraz częściej osoby pracujące w magazynie tytułują się menadżerami, a nie kierownikami. Wydaje się to bardziej nowoczesne oraz zrozumiałe dla szerszej grupy stanowisko. Z drugiej strony tendencja do zmieniania nazw na bardziej zbliżone do angielskich odpowiedników budzi u niektórych pobłażliwy uśmiech. Czy rzeczywiście kierownik i menadżer robią dokładnie to samo i nazw tych można używać zamiennie?

Kierownik magazynu w firmie zwykle pracuje jako podwładny menadżera, co jest już pierwszym argumentem za tym, że stanowiska te wyraźnie się różnią. Najczęściej kierownik ma węższy zakres uprawnień oraz nie może w pełni samodzielnie podejmować istotnych decyzji. Często jego praca ma bardziej wykonawczy charakter, natomiast od menadżera oczekuje się raczej wychodzenia z inicjatywą, tworzenia nowych rozwiązań oraz wdrażania nowych pomysłów na działania.

Kierownik magazynu może być jednak również menadżerem, jeśli mówimy o mniejszych firmach, w których hierarchia zatrudnienia nie jest aż tak wyraźna. Na obu tych stanowiskach bowiem zarządza się pewnym zespołem ludzi, jednak menadżer zwykle ma pod sobą cały dział logistyczny, natomiast rola kierownika kończy się zazwyczaj na jasno określonym zakresie zadań związanych z obsługą magazynu.

Napisz komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.*