Kierownik magazynu – jakie predyspozycje powinien mieć?

jakie predyspozycje powinien mieć kierownik magazynu

Kierownik magazynu to niezwykle odpowiedzialna funkcja. Osoba na tym stanowisku nadzoruje cały magazyn zarówno pod względem zarządzania pracownikami, jak i pod względem koordynowania ilości towaru zgromadzonego w magazynie. Jeśli czegoś brakuje lub też w pracy magazynu pojawiają się opóźnienia, najczęściej odpowie za to właśnie kierownik magazynu. Żeby mógł dobrze wykonywać swoje zadania, a do tego mieć satysfakcję z zajmowanego stanowiska, powinien wyróżniać się cechami, ułatwiającymi mu wykonywanie codziennych obowiązków.

Jakie predyspozycje powinien mieć zatem kierownik magazynu?

Przede wszystkim kierownik magazynu powinien mieć wysoko rozwinięte zdolności analityczne. Są one przydatne w każdej firmie, ale szczególnie branża logistyczna wymaga od menadżerów, którzy chcą w niej pracować, aby wyróżniali się umiejętnością analizowania liczb oraz podejmowania decyzji na podstawie różnorodnych statystyk. Niezwykle ważne są również wcześniejsze doświadczenia kierownika w branży logistycznej. Na rynku pracy doceniane są szczególnie te osoby, które wcześniej same pracowały na niższych stanowiskach w magazynie, a zatem znają specyfikę pracy w takim miejscu.

Kierownik magazynu powinien również doszkolić się w zakresie kompetencji miękkich. Im lepiej radzi sobie kierownik w zakresie komunikacji, tym lepsza atmosfera panuje w magazynie, co przekłada się na zwiększenie wydajności pracowników.

Napisz komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.*