O zawodzie

Kierownik magazynu Łódź jest osobą, która planuje, organizuje oraz kontroluje działalność związaną z funkcjonowaniem magazynu, czyli czuwa nad odbiorem, transportem, przechowywaniem, wypełnianiem zamówień oraz utrzymywaniem odpowiedniego poziomu obiektu magazynowego. Miejscem pracy kierownika magazynu jest jego biuro oraz pomieszczenia magazynowe. Czas pracy to zazwyczaj osiem godzin dziennie i czterdzieści godzin w tygodniu. Stanowisko kierownika magazynu jest stanowiskiem samodzielnym, pod nadzorem, a praca kierownika związana jest z dużym natężeniem kontaktów z innymi osobami, przez co może być czasem stresująca. Kierownik może podnosić swoje kwalifikacje oraz awansować (przykładowo: na dyrektora logistyki). Zatrudnienie dla kierowników magazynów oferuje przemysł, handel i usługi.

2Aby dostać się na stanowisko kierownika magazynu należy posiadać wykształcenie wyższe, umieć obsługiwać komputer i urządzenia biurowe, a także znać język angielski. Pracodawcy zwracają uwagę na znajomość problemów związanych z logistyką, produkcją, doborem materiałów i produktów, inwentaryzacją oraz obsługą klienta. Co więcej, w procesie rekrutacyjnym liczy się również znajomość nowoczesnych praktyk magazynowania, a także narzędzi i metod do pracy w magazynie. Mile widziane jest minimum trzyletnie doświadczenie w zarządzaniu i pracy w hali magazynowej. Osoba na tym stanowisku pracy powinna posiadać zdolności przywódcze, wyróżniać się łatwością w komunikacji i samodzielnością.

Napisz komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.*