Zakres obowiązków

1Na zakres obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku kierownika magazynu składa się:

  • nadzorowanie sprawnego działania magazynu;
  • organizowanie i koordynowanie pracy personelu magazynowego;
  • planowanie i koordynowanie płynnego przepływu towarów i dokumentacji magazynowej;
  • poszukiwanie i wdrażanie optymalnych rozwiązań na zagospodarowanie przestrzeni magazynowej;
  • koordynacja funkcjonowania magazynu z pracą działu produkcji, zakupów, logistyki i dystrybucji;
  • odpowiedzialność za zgodność stanów magazynowych i bezpieczeństwo przechowywania towarów;
  • rozpatrywanie reklamacji związanych z brakami i uszkodzeniami towarów powstałymi podczas transportu;
  • odpowiedzialność za okresowe przeprowadzanie inwentaryzacji;
  • odpowiedzialność za sprawne funkcjonowanie oraz wymianę sprzętu i wyposażenia magazynu.

Napisz komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.*